Mee DNA analüüs

„DNA-põhise meetodi arendus mee koostise ja päritolu tuvastamiseks“ ( Mee DNA analüüs)

Projekti põhieesmärk on töötada välja uudsed DNA sekveneerimise põhised meetodid mee koostise ja  päritolu määramiseks. Loodava uue meetodiga on võimalik tuvastada, millistelt taimedelt mesi pärineb, missuguste teiste organismide (nt putukate) DNA jälgi mesi sisaldab, milline on mee geograafiline päritolu ja kas tegemist on siirupi baasil toodetud või ehtsa mesilaste poolt toodetud meega. Samuti analüüsitakse projekti käigus Eesti turul müüdavate mete koostist, päritolu ja ehtsust.

Projekti toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ raames. Mee DNA analüüsi projekti elluviijaks Eestis on Muhe Mesi OÜ koos teaduspartnri Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Projekti kestvus on juuli 2020-märts 2023.a.

2024. aastal tuldi välja Mee DNA Analüüsiga (MDA), mida saab tellida iga huviline.